Poljoprivredna savjetodavna služba

 

Cilj ove aktivnosti je da se stvore mehanizmi za unapređenje procesa širenja informacija o vladinim subvencijama u poljoprivrednom sektoru i da se poljoprivrednicima olakša proces dobijanja subvencija u vezi sa njiohovom proizvodnjom.

 

Na osnovu iskustva stečenog kroz intenzivnu i blisku saradnju sa poljoprivrednicima, te na osnovu konsultacija sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, otkriveno je da poljoprivrednici čija je proizvodnja malog obima ne iskorištavaju subvencije za poljoprivredne investicije koje daje vlada na zadovoljavajući način. Jedan od glavnih razloga su radikalne promjene u zakonskim propisima o subvencijama u zakonu. Te promjene su rezultat priprema BiH da se pridruži Evropskoj uniji (EU). Poljoprivrednici čija je proizvodnja malog obima nisu dobro informisani o novim propisima i nisu svjesni da imaju pravo na subvencije. Postoje slučajevi gdje poljoprivrednici djelimično poznaju nove propise, ali ne poznaju proceduru podnošenja zahtjeva za subvencije.

 

Cilj Poljoprivredne savjetodavne službe je da se kreiraju mehanizmi za bolje širenje informacija o vladinim subvencijama u poljoprivrednom sektoru i da se olakša poljoprivrednicima da dobiju subvencije bitne za njihovu proizvodnju.